Върни се горе

19 Декември 2012 г.

    Министерският съвет прие днес изменения в постановлението за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция”. Те са обусловени от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., който предвижда финансирането на дейностите по асистирана репродукция да премине към НЗОК.
    Във връзка с това с постановлението се извършват необходимите промени във функциите и организацията на работа на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, свързани с отпадане на дейностите по финансиране на процедурите по асистирана репродукция и включване на представители на НЗОК в състава на Обществения съвет, който функционира към Фонда. Запазват се функциите на Фонда, свързани с медицинска преценка и одобряване на жени за асистирана репродукция.

Сподели в: