Върни се горе

    Правителството одобри проект на споразумение между администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Документът е изготвен на база на Меморандума за сътрудничество с банката, подписан през януари 2012 г. и ратифициран от Народното събрание.
    Целта на споразумението е да се осигури консултантска помощ от експертите на Световната банка за изготвянето на ефективна стратегия в сектор здравеопазване за периода 2014-2020 г. Тя ще създаде възможност за получаване на европейски средства в подкрепа на здравния сектор през следващия програмен период. Предвижда се средствата за изпълнение на споразумението за консултантска помощ да бъдат осигурени по линия на Оперативна програма „Техническа помощ”.
    Изготвянето на национална здравна стратегия е от приоритетно значение за страната ни и е част от изпълнението на предварителните условия за сектор здравеопазване, заложени в проекта на регламент за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Реализирането на дейността по споразумението ще осигури ефективна подкрепа на Министерството на здравеопазването, респективно на държавата, в подготовката за управление на европейските фондове в следващия програмен период и успешното провеждане на реформата в здравеопазването.

Сподели в: