Върни се горе

Правителството определи за университетски болници лечебните заведения „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология Селена“ ООД, гр. Пловдив и „Многопрофилна болница за активно лечение Медика Русе“ ООД, гр. Русе.

Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

 

Още новини от Министерския съвет относно здравеопазването вижте тук.

Сподели в: