Върни се горе

14.07.2010 г.

С решение на правителството е променен съставът на Комисията по позитивния лекарствен списък. От Комисията се освобождават председателят доц. д-р Васил Димитров и членовете доц. Асен Дудов, д-р Валентина Платиканова, д-р Албена Златарева, доц. Русанка Ковачева, д-р Дечо Дечев и г-н Добрин Пинджуров.

 

С днешното решение за председател на Комисия е определена доц. д-р Русанка Ковачева-представител на Министерство на здравеопазването, а за членове - проф. д-р Параскева Стаменова и  доц. д-р Людмила Владимирова, представители на Министерството на здравеопазването.  Маргарита Кирилова и Светослава Ханъмова са новите представители на НЗОК в Комисията. Останалите нови членове са Светлин Спиров- представител на ИАЛ и Росица Спасова от Министерството на финансите.

 

Доц. д-р Русанка Ковачева е избрана от квотата на Министерството на здравеопазването. През 1982г. доц. Ковачева е завършила медицина в Медицински университет, София. През 1988 г. и 1992 г. придобива две специалности - по вътрешни болести и по ендокринология. През 2005 г. е доцент към Клиника по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен в УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев", София. От 2008 г. е началник на отделение по „Инвазивна диагностика и лечение" към същата клиника. Била е председател на Съвета на директорите на същото лечебно заведение в периода 2006-2009 г. Доц. Ковачева е член на много дружества и организации, има богат опит като преподавател в областта на ендокринологията, както и над 200 публикации в списания, сборници и монографии и над 140 доклада, представени на конгреси и симпозиуми.

Сподели в: