Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на ПМС № 231 от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

С Постановлението се осигурява възможност да бъдат подпомогнати родителите, които са заплатили еднократно или на вноски сумата по договора преди 1 септември 2022 година да получат компенсация по реда на ПМС № 231 от 1 август 2022 г., пряко свързана с отглеждането и обучението им. Срокът за искания за изплащане на компенсации за месец септември 2022 г. се подават в срок до 15 декември 2022 г.

Сподели в: