Върни се горе

Правителството прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на д-р Бойко Пенков като председател на Комисията е определен д-р Димитър Петров.

Доктор Петров е завършил Висшия медицински институт - гр. Варна. Има придобита медицинска специалност „Вътрешни болести”, както и придобита квалификация „Здравен мениджмънт”. Работил е като лекар-ординатор и впоследствие завеждащ вътрешно отделение в „Обединена районна болница – Търговище” (понастоящем МБАЛ „Търговище” АД). Също така е бил народен представител в 38-то Народно събрание на Република България. Доктор Петров е заемал ръководни длъжности в Националната здравноосигурителна каса, включително е

Сподели в: