Върни се горе

2.02.2011 г.

Министерският съвет одобри Решение за промяна в състава на Комисията по цените на лекарствените продукти. В Комисията участват представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на финансите, на Министерството на икономиката и енергетиката, на Министерството на труда и социалната политика, на НЗОК и на Изпълнителната агенция по лекарствата. Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, мандатът на членовете на комисията е 4 години като на всеки 2 години половината от състава на комисията се обновява.
С Решението Министерският съвет освобождава заместник-министъра
на здравеопазването Десислава Димитрова от поста председател на Комисията по цените на лекарствените продукти. На мястото на Десислава Димитрова като представител на Министерството на здравеопазването е избран г-н Деян Матев. Той е юридически съветник на министъра на здравеопазването.

Сподели в: