Върни се горе

27.01.2011 г.

Правителството взе решение за промяна на състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. Причина са подадените молби за освобождаване от председателя и някои от членовете на Комисията, в които са посочени нараснали професионални задължения и ангажираност.

От поста си са освободени председателят на Комисията доц. Русанка Ковачева, както и членовете проф. Людмила Владимирова, проф. Параскева Стаменова и Надя Бонева.

За председател на Комисията е определен д-р Пламен Попиванов. Той е завършил медицина в Медицинска академия, София. Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и метаболизъм. През 2009 г. придобива квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1996-2006 г. е главен административен асистент и съответно завеждащ Сектор по костни и метаболитни заболявания към Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Александровска”. От 2007 г. е началник на Отделение по костни и метаболитни заболявания в същото лечебно заведение, а от 2010 г. - заместник-директор по лечебната дейност. През 2006-2007 г. е председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, а от 2008 до м. септември 2009 г. е член на Комисията. От октомври 2009 г. е председател на експертна подкомисия на КПЛС. Д-р Попиванов има множество научни публикации в български и чуждестранни медицински издания и членува в редица национални и международни научни дружества.

Новите членове на Комисията са д-р Ивелина Георгиева, която в момента работи в дирекция „Медицински дейности” в МЗ, и София Балабанова, експерт в дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” на МЗ. За член на КПЛС от квотата на МТСП е определена д-р Ани Златарева-Петрова. От 2007 г. досега тя е завеждащ отделение по химиотерпия в КОЦ - София град. Член е на Европейското дружество по медицинска онкология.

Сподели в: