Върни се горе

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Черна гора за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука и упълномощи министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише Меморандума.

С документа се предвижда да се договорят целите, очакваните резултати и мерките за постигането им в конкретните области на сътрудничество между двете министерства за период от пет години. Предвижда се прякото сътрудничество да обхване области като: подготовка и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти; промоция на здравето и превенция на болестите; епидемиологичен контрол на заразните и хроничните незаразни болести; лекарствените продукти, биологичните лекарствени продукти и медицинските изделия; електронното здравеопазване; други области, представляващи взаимен интерес и договорени между страните.

С подписването на Меморандума за разбирателство се очаква да се насърчи прякото сътрудничество между български и черногорски лечебни заведения, научни институти, учебни заведения в сферата на медицинската наука, обмен на добри практики и възможности за повишаване на квалификацията на медицински специалисти.

 

 

Сподели в: