Върни се горе

27.07.2011 г.

Министерският съвет одобри проект на Договор за лиценз на права за ползване на Класификационната система AR-DRG между Департамента по здравеопазване и застаряване на Австралийския съюз и правителството на Република България. С подписването на договора страната ни ще купи Класификационна система за Диагностично-свързани групи (ДСГ) от австралийската държава. Договорът дава право на държавата ни да доразвие и използва този продукт. За да влезе в сила, документът трябва да се ратифицира от Народното събрание.

 

На 8 декември 2010 г. МС взе решение ДСГ да заменят клиничните пътеки като метод за финансиране на болничната помощ от страна на НЗОК. Закупуването на класификационната система е първата крачка от въвеждането на ДСГ у нас. След това предстои купуването на групер, адаптиране на системата към българските условия, обучение на нужните специалисти за работа, симулации за разпределение на финансовия ресурс за болниците, промени в нормативната уредба. Тези стъпки ще се осъществят от новосформирания Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ. Целият процес по замяна на КП с ДСГ ще отнеме няколко години.

 

Очакваните резултати от въвеждането на ДСГ са по-справедливото и ефективно изразходване на публичните ресурси за здравеопазване. Това от своя страна ще доведе до по-висока мотивация за работа на лекарите, ще намали ненужните хоспитализации, както и загубите на болниците от тежките случаи с придружаващи заболявания. Благодарение на тези промени ще се повиши и качеството на медицинските услуги за пациентите.

Сподели в: