Върни се горе


11.11.2009 г.

Средствата са осигурени по линия на одобрено С
поразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
Споразумението ще бъде подписано за първите 2 години от общия петгодишен период. Общата стойност на безвъзмездната помощ за целия период е 9 470 376 млн. евро.
Чрез изпълнението на заложените дейности по Програма "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България"  ще се постигне пълно обхващане на всички 28 общини - областни центрове, с дейности по скрининг за риск от туберкулоза и  намаляване на броя на неоткритите случаи в страната. Целта е висококачествено диагностициране и терапия на заболяването и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза. Очаква се заболеваемостта от туберкулоза  в страната през 2014 г. да се понижи  до 27 на 100 000 души, от 38 на 100 000 души през 2008 г. Сред основните целеви групи са лицата,  лишени от свобода, употребяващите инжекционно наркотици и лица с алкохолна зависимост, ромска общност, бежанци и търсещи убежище, деца на улицата и медицинския персонал. Като нови групи са включени имигрантите и младежите в риск, живеещи в специализирани институции. 

Предоставената безвъзмездна помощ ще подпомогне дейностите, свързани с превенцията и контрола на заболяването. Очаква се значително подобряване на лечението на  случаите с туберкулоза - от 80 % през 2006 г. на повече от 85 % в края на изпълнението на Програмата през 2014 г. За същия период процентът на лицата, които са прекъснали лечението ще бъде намален от 6 % на 3 %. 
За пръв път в страната се предвижда да се проведе национално проучване на лекарствената чувствителност на туберкулоза. Броят на обхванатите контактни лица на пациенти с туберкулоза ще се повиши до 9 900 годишно, в сравнение с 3044 през 2007 г.  Процентът на лицата, лишени от свобода, обхванати със скрининг за туберкулоза, които получават микроскопско изследване, ще се увеличи от 3,5 % през 2007 г. на 10 % през 2011 г.  Ще бъдат изследвани за риск от заболяването 1700 лица от групата на бежанците, имигрантите и младите хора в риск. С дейности, насочени към позитивна промяна в поведението по отношение на услуги за превенция, лечение и грижи, свързани с туберкулозата, ще бъдат достигнати  31 000 представители на ромската общност.  10 000  ще бъдат скринирани за риск от туберкулоза, като 1600 от тях ще получат медицински преглед.  

Сподели в: