Върни се горе

14.04.2010 г.

 

Одобрен е проект на Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на контрола на туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България  

Споразумението е за следващите три години за периода 2010-2012 година (Фаза 2) от общия петгодишен период. Предоставената безвъзмездна помощ ще подпомогне продължаване на изпълнението на дейностите, свързани с превенцията и контрола на заболяването в страната, като общата стойност за целия петгодишен период 2008-2012 ще възлиза на 14,2 млн. евро.

Координацията и контролът върху изпълнението на Програмата ще продължи да се осъществява от Националния координационен комитет /НКК/ за борба със СПИН и туберкулоза.

Като резултат от продължаването на изпълнението на Програма «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» се очаква да се увеличи относителният дял на новооткритите пациенти с успешен изход от лечението от 80% през 2004 г. до над 85% през 2012 г. Освен това ще се постигне потвърждаване на всички болни с мултирезистентна туберкулоза от Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ и стартиране на директно наблюдавано лечение с лекарства от втори ред на общо 230 пациенти с мултирезистентна туберкулоза до края на 2012 година.

Очаква се да се увеличи делът на пациентите с туберкулоза, които са получили консултиране и изследване за ХИВ (включително съобщаване на резултата) от изходните данни под 1% през 2005 г. до  85 % от общия брой регистрирани пациенти с туберкулоза през 2012 г.

През фаза 2 на програмата ще бъдат обхванати допълнително от дейностите по активен скрининг за риска от туберкулоза 43,800 лица от целевите групи в риск - от ромската общност, хора с алкохолна и наркотична зависимост, бежанци и търсещи убежище, както и деца на улицата.

Сподели в: