Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

24

МБАЛ Шумен АД

20-27-51/09.09.2021

2 09.09.2021

054/ 800733

23 УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД 33-19-41/10.09.2021 2 08.09.2021 02/91 54 400
22 ВМА София 13-00-59/14.07.2021 1 14.07.2021 02/92 25 130
доц. Васева
21

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/11.06.2021 2 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

20

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД

20-22-17/ 29.04.2021

1 29.04.2021 0301/62666/265  Софка Родопска
19 ВМА-София 13-00-30/02.04.2021 1 02.04.2021 02/92 25 130 доц. Васева
18 ВМА-София 13-00-25/12.03.2021 1 09.03.2021 02/92 25 130 доц. Васева
17

МБАЛ Шумен АД

20-27-14/10.03.2021

1 15.03.2021

054/800 733

16 ВМА-София 13-00-6/12.01.2021 2 08.01.2021 02/92 25 130 доц. В. Васева, дм
15

Пета  МБАЛ – София ЕАД

20-00-12/06.01.2021

5 06.01.2021

Светлана Петрова (ЧР) 02 92 68 180

14 "МБАЛ – Пазарджик" АД

20-14-32/19.10.2020

2 16.10.2020

034/408-626/408-602

13 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 33-УМБАЛ-248/ 30.09.2020 1 01.10.2020 032/602 854 Милка Шишкова
12 ВМА София 13-00-52/ 09.06.2020 1 29.05.2020 02/9225130 доц. В. Васева
11

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453  В. Стоянова

10

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019

2

14.11.2019

046/ 682 290

9 ВМА - София 16-00-40/ 07.11.2019 2 31.10.2019 02/ 952 1451
8 МБАЛ- Самоков ЕООД 20-00-591/ 25.07.2019 3 25.07.2019 0722/ 89260
7 ВМА - гр. София 13-00-21/27.03.2019 1 21.03.2019 02/ 9521451
6 УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов“ 16-00-40 /24.01.2019 3 24.01.2019 02/ 9154 400
5 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40 /24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530
4 ВМА - София 16-00-40 /31.05.2018 1 29.05.2018 02/ 952 14 51
3 ВМА - София 13-00-28/16.05.2018 1 10.05.2018 02/ 952 14 51
2 МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград АД 20-18-11/25-10.2017 2 25.10.2017 0700 900
1 МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, Трявна 16-00-40/25.07.2017 1 24.07.2017 067/ 76 21 67
Сподели в: