Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

9 "МБАЛ – Пазарджик" АД 20-14-27/ 07.07.2021 1 23.07.2021 034/408-626
8

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД

20-18-12/ 15.03.2021

1 01.03.2021

084/614 200

7 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888  Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
6

МБАЛ Канев АД , гр. Русе

20-19-40/ 30.06.2020

1 25.06.2020

082 887 359 Красимира Друмева

5 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" 20-22-26/ 15.05.2020 1 15.05.2020 0301/62666/265 Софка Родопска
5 УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе 20-19-23/ 31.03.2020 1 30.03.2020 082/ 887359/ Красимира Друмева
4

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

1

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1 18.02.2020 086/818-453  В. Стоянова
2

МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020 2 01.03.2020

084/614 200

1

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

2

16.01.2020

082/ 887 266

Сподели в: