Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

20 Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД 20-00-632/13.07.2021г. 1 19.08.2021 02/8059263              Д. Сярова - юрист
19

МБАЛ „Никола Василев“ АД

16-00-13/31.03.2021

1 01.04.2021

0895709030 – Стоева

18

МБАЛ – Силистра АД

16-00-13/22.03.2021

1 01.04.2021

086/818-453 В.Стоянова

17 РЦТХ - Варна 74-00-47/21.01.2021 1 05.01.2021 052/681811-Е.Кателиева
16 НЦТХ 74-07-69/18.12.2020 3 15.12.2020 02/ 92 10417
15

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-53/10.11.2020

1 09.11.2020

044/611-728

14

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-42/09.09.2020

1 01.09.2020

044/611-728

13

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453

12

РЦТХ – Стара Загора

16-00-26/ 19.02.2020

2

03.02.2020

О878 840 157

11

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-5/ 28.01.2020

1

27.01.2020

044/ 611 728
10

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

1

14.11.2019

046/ 682 290

9

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

1

15.11.2019

044/ 611 728

8 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530
7 УМБАЛ – Бургас АД 16-00-40/25.05.2018 1 25.05.2018 056/ 81 05 95
6 УМБАЛСМ „Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД 33-19-31/18.04.2018 1 18.04.2018 02/ 9154400
5 УМБАЛ „Бургас“ АД 16-00-40/26.03.2018 1 26.03.2018 056/ 810595
4 УМБАЛ гр. Бургас АД 33-УМБАЛ-321/24.10.2017 1 24.10.2017 056/ 81 05 95
3 УМБАЛ гр. Бургас АД 16-00-40/26.09.2017 1 21.09.2017 056/ 81 05 95
2 УМБАЛ „ Бургас“ АД 16-00-40/29.08.2017 1 21.08.2017 056/ 81 05 95

1

УМБАЛ - Бургас

33-УМБАЛ-202/21.07.2017 г. 

1

17.07.2017

056/ 81 05 95; hr_mbal@abv.bg

 

 

Сподели в: