Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

10 УПМБАЛ - София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД 20-00-734/25.08.2021г. 1 30.08.2021г. 02/8059263 Д. Сярова - юрист
9 Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД 20-00-632/ 13.07.2021 1 19.07.2021 02/8059263 Д. Сярова - юрист
8

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

1 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

7

"УПМБАЛ - София Свети Йоан Кръстител" ЕАД

20-00-509/ 01.06.2021

1 07.06.2021

02/8059263 Д. Сярова – юрист

6 НЦТХ 74-07-18/ 10.02.2020 1 10.02.2021 02/ 92 104 17
5

„УМБАЛ-Канев“ АД

20-19-14/ 09.02.2021 1 09.02.2021

082 887 359 Красимира Друмева

4

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453

3

МБАЛ - Тутракан

16-00-26/ 19.02.2020

1

24.02.2020

0866/6 19 50 – Ана Петрова

2

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: