Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

4

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453

3

МБАЛ - Тутракан

16-00-26/ 19.02.2020

1

24.02.2020

0866/6 19 50 – Ана Петрова

2

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: