Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/12.11.2020

1 05.11.2020

0884 400 735

2

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/12.10.2020

1 01.10.2020

0884400735

1

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“

20-24-30/03.06.2020

1

26.05.2020

0884 400 735

Сподели в: