Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

33

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД

20-00-743/13.09.2021

2 01.09.2021

0357/ 88531

32 "МБАЛ – Пазарджик" АД 20-14-27/07.07.2021 1 23.07.2021 034/408-626
31 "УМБАЛ – Пловдив" АД 20-00-528/14.06.2021 2 11.06.2021 032/96-18-11
30

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-35/ 09.06.2021

2 09.06.2021

0884 400 735

29

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-17/02.04.2021

2 05.04.2021

044/611-728

28

УМБАЛ „Бургас“ АД

33-УМБАЛ-87/ 26.03.2021

1 27.03.2021

056/81 05 95

27 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД 33-19-17/16.03.2021 3 15.02.2021 02/ 9154 400
26

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021

1 24.02.2021

064/886319 Полина Василева

25

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД

20-00-208/22.02.2021

2 22.02.2021

357/88531

24 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора 20-24-6/25.01.2021 2 15.01.2021 0884 400 735
23

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-53/10.11.2020

2 09.11.2020

044/611-728

22

"МБАЛ – Пазарджик" АД

20-14-32/19.10.2020

2 16.10.2020

034/408-626/408-602

21

УМБАЛ „Медика – Русе“ ООД

20-00-549/01.10.2020

2 23.09.2020

0884/460 103 Ф.Минкова

20

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-42/09.09.2020

2 01.09.2020

044/611-728

19

УМБАЛ „Бургас“

33-УМБАЛ- Бургас/ 05.06.2020 1 06.06.2020

056/ 810 595

18 Център за спешна медицинска помощ- Стара Загора 74-03-179/ 06.03.2020 2 31.03.2020 042/ 620 090
17

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019

3

14.11.2019

046/ 682 290

16

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

2

15.11.2019

044/ 611 728

15

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

16-00-40/ 30.10.2019

2

29.10.2019

02/ 9154 400

14 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД 20-24-38/ 16.09.2019 2 04.09.2019 042/698 210
13 УМБАЛ  „Проф. д-р Стоян Киркович“ 16-00-40/ 31.05.2019 1 29.05.2019 042/ 698 210
12 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД 20-21-11 /28.02.2019 2 28.02.2019 044/ 611-728
11 УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“АД 16-00-40/15.10.2018 2 12.10.2018 042/ 698 210
10

МБАЛ „Д-р Иван Селимски“ АД

16-00-40/30.08.2018

2

01.09.2018

044/611-728 

9 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 2 16.07.2018 046/661 530
8 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/03.05-2018 2 30.04.2018 044/ 611 728
7 УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД 33-19-1/11.01.2018 1 11.01.2018 02 9154 400
6 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/04.12.2017 1 01.12.2017 044/ 611 728
5 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/12.10.2017 1 09.10.2017 044/ 611 728
4 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД 16-00-40/25.08.2017 2 25.08.2017 02/9154 400
3 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен 16-00-40/ 15.08.2017 2 01.08.2017 044/611 728
2 УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 33-19-73/31.07.2017 2 28.07.2017 02/ 915 44 00
1

"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

16-00-40/28.07.2017 1 26.07.2017 0887 77 48 48
Сподели в: