Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

8

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-17/ 02.04.2021

1 05.04.2021

044/611-728

7

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/ 12.11.2020

2 05.11.2020

0884 400 735

6

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/ 12.10.2020

2 01.10.2020

0884400735

5 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора 20-24-48/26.08.2020г. 2 14-08-2020 0884/400735
4

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

33-18-40/ 19.06.2020

3 19.06.2020 02/923 03 10 - Нина Христова- р-л сектор "УНД"
3

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“

20-24-30/03.06.2020

2 26.05.2020

0884 400 735

2

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-5/ 28.01.2020

2

27.01.2020

044/ 611 728

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: