Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

9 УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД 33-19-23/ 05.05.2021 1 05.05.2021 02/ 9154 400
8

УМБАЛ „Бургас“ АД

33-УМБАЛ-87/ 26.03.2021

1 27.03.2021

056/81 05 95

7 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 33-УМБАЛ-286/ 16.10.2020 1 20.10.2020 032/602 854 Милка Шишкова
6

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

1 15.11,2019

044/ 611 728

5 УМБАЛ -Бургас АД 16-00-40/ 19.06.2019 1 17.06.2019 056/ 81 05 95
4 УБ „Лозенец“- София 16-00-40/ 25.02.2019 1 21.02.2019 02/ 960 72 23
3 УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов“ 16-00-40/ 24.01.2019 1 24.01.2019 02/ 9154 400
2 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/ 24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530

1

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив

16-00-40/ 08.01.2018

1

05.01.2018

0884 744 272

Сподели в: