Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

11

УМБАЛ „Каспела“ ЕООД

20-00-760/09.09.2021

3 10.09.2021 032/ 645997 д-р Галина Дойкова
10 УМБАЛ „Пълмед“ ООД 33-УМБАЛ-169/ 27.07.2021 1 27.07.2021 0896666871- Цветан Христов - Юрист
9 МБАЛ "Свети Иван Рилски" 20-00-517/ 04.06.2021 1 05.06.2021 Стела Георгиева - 0892257396
8

МБАЛ Шумен АД

20-27-14/ 10.03.2021

1 15.03.2021

054/800 733

7 УМБАЛ „Каспела“ ЕООД 20-00-335/ 21.05.2020 1

20.05.2020

032/ 645 997- д-р Галина Дойкова
6 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров 20-22-26/ 15.05.2020 1 15.05.2020 0301/62666/265
5 УМБАЛ „Каспела“ ЕООД - Пловдив 20-00-648/ 27.09.2019 1 27.09.2019 032/645 997
4 ВМА - София 16-00-40/ 17.06.2019 1 13.06.2019 02 9521451
3 МБАЛ –Търговище АД 16-00-40/ 21.11.2018 1 15.11.2018 0601/ 68 888
2 УМБАЛ Д-р Георги Странски 16-00-40/ 24.10.2018 1 23.10.2018 064/ 886 319
1 УМБАЛ Пловдив АД 16-00-40/ 18.09.2017 1 15.09.2017 032/ 96 18 11
Сподели в: