Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

41 ЦПЗ  - Велико Търново 74-00-503/ 01.09.2021 2 01.09.2021 062/601480  Людмила  Николова
40

“МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-21/ 04.06.2021

1 07.06.2021 0601/ 68 888
39 МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД 20-00-425/ 18.05.2021 2 19.05.2021 02/9702107
38 ЦПЗ - Пловдив ЕООД 74-00-181/ 22.03.2021 1 22.03.2021 0894 655127    Пенка Митева
37 МБАЛНП „Св. Наум“ 20-00-271/ 22.03.2021 2 22.03.2021 02/9702107
36 МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД 20-15-10/19.03.2021 1 01.03.2021 076/688207
35

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД

20-18-12/15.03.2021

1 01.03.2021

084/614 200

34 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-24/04.02.2021 1 10.02.2021 032/602 854 Милка Шишкова
33 „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД 74-00-66/25.01.2021 1 22.01.2021 082/845379
32 „ЦПЗ проф. д-р Иван Темков- Бургас“ ЕООД 74-00-48/21.01.2021 1 19.01.2021 056/ 83-73-78;  0879292065
31

„МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-2/13.01.2021

1 18.01.2021

0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков

30 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-227/ 30.11.2020 2 01.12.2020 032/602 854      Милка Шишкова
29 „ЦПЗ проф. д-р Иван Темков- Бургас“ ЕООД 4-00-519/ 06.11.2020 1 06.11.2020 056/ 83-73-78;  0879292065
28 „ЦПЗ проф. д-р Иван Темков- Бургас“ ЕООД 74-00-410/ 17.09.2020 2 15.09.2020 056/83-73-78; 0879 292065
27 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888                   Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор
26 „ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич“ ЕООД 70-00-127/ 13.03.2020 1 13.03.2020 058/602 655
25

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

1

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков
24

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1 18.02.2020

086/818-453  В. Стоянова

23

МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

22

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-10/ 11.02.2020

1

24.01.2020

042/ 698 210

21 ЦПЗ „Д-р П. Станчев - Добрич“ ЕООД 74-00-61/ 05.02.2020 2 03.02.2020 058/ 602 655
20

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

1

14.11.2019

046/ 682 290

19 „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД 16-00-40/14.11.2019 1 05.11.2019 032/ 643-241
18 УМБАЛ „Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора 20-24-46/14.11.2019 1 01.11.2019 042/698 210
17 УМБАЛ „Св. Георги“ЕАД 16-00-40/07.03.2019 1 07.03.2019 032/ 602 833
16 ЦПЗ Проф. д-р Ив.ТЕМКОВ-Бургас ЕООД 16-00-40/25.02.2019 1 22.02.2019 056/ 83 73 78
15 УМБАЛ – д-р Георги Странски ЕАД 33-УМБАЛ-38 /19.02.2019 1 18.02.2019 064/ 886319
14 ВМА - София 16-00-40/14.01.2019 1 08.01.2019 02/ 952 1451
13 УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович 16-00-40/28.12.2018 1 18.12.2018 042/ 698 210
12 МБАЛ –Търговище АД 16-00-40/21.11.2018 1 Заето 0601/ 68 888
11 ЦПЗ „Проф. Ив.Темков“ – Бургас 16-00-40/16.11.2018 1 14.11.2018 056/ 83 73 78
10 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530
9 МБАЛ –Търговище АД 16-00-40/14.12.2017 1 01.12.2017 0601/ 68 888
8 ЦПЗ- Бургас ЕООД 16-00-40/06.11.2017 1 03.11.2017 056/ 83 73 78
7 МБАЛ –Търговище АД 16-00-40/03.11.2017 1 01.11.2017 0601/ 68 888
6 МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 20-18-11/25-10.2017 2 25.10.2017 0700 900
5 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 16-00-40/20.09.2017 1 19.09.2017 0884/744272
4 ЦПЗ гр. Пловдив ЕООД 74-00-349/21.09.2017 2 14.09.2017 032/ 643 241
3 „МБАЛ Търговище“ АД 16-00-40/21.08.2017 1 01.08.2017 0601/ 68 888
2 ДПБ - Пазарджик 16-00-40/24.07.2017 2 21.07.2017 0882 12 23 33

1

"ЦПЗ д-р П. Станчев-Добрич", гр. Добрич

74-00-266/19.07.2017

1

17.07.2017

odpzs_dobrich@abv.bg

 

Сподели в: