Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

7 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 2 01.09.2020г. 0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
6

МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин

20-06-16/ 04.03.2020

1

01.03.2020

094/ 602 131/220

5

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

2

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор
4 "Център за психично здраве - Русе" ЕООД

16-00-26/ 24.02.2020

1 24.02.2020

082/845379

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/20.02.2020

2 18.02.2020

086/818-453 В.Стоянова

2

МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: