Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

12

МБАЛ – Добрич АД

20-09-64/ 03.09.2021

1 01.09.2021

058/600 160 /Топалова/

11

“МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-21/ 04.06.2021

1 07.06.2021 0601/ 68 888
10

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД

20-22-17/ 29.04.2021

1 29.04.2021 0301/62666/265  Софка Родопска
9

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД

20-18-12/ 15.03.2021

1 01.03.2021

084/614 200

8 „МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-2/ 13.01.2021

1 18.01.2021

0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков

7

МБАЛ – Добрич АД

20-09-60/ 08.12.2020

1 11.12.2020

058/600 160

6

МБАЛ – Добрич АД

20-09-26/ 29.06.2020

1 01.07.2020

058/600 160

5 "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД 33-01-140/ 11.03.2020 1 01.03.2020 056/ 89-62-48- Калина Метанчева
4

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

1

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/20.02.2020

2

18.02.2020

086/818-453

2

МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: