Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

11

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-42/09.09.2020

1 01.09.2020

044/611-728

10 МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" 20-10-47/ 06.07.2020 1 01.07.2020 0361/68 249
9 МБАЛ Канев АД , гр. Русе 20-19-40/ 30.06.2020 1 25.06.2020

082 887 359 Красимира Друмева

8

МБАЛ – Добрич АД

20-09-26/ 29.06.2020

1 01.07.2020

058/600 160

7 УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе 20-19-23/ 31.03.2020 1 30.03.2020 082/ 887359/ Красимира Друмева
6

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"

20-10-14/ 26.02.2020

1

24.02.2020

0361/68 249

5

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

2

18.02.2020

086/818-453
4

МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

3

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник

16-00-26/ 17.02.2020

1

20.20.2020

076/ 688 207

2

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-5/ 28.01.2020

1

27.01.2020

044/ 611 728

1

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

Сподели в: