Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/12.11.2020

2 05.11.2020

0884 400 735

1

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/12.10.2020

1 01.10.2020

0884400735

Сподели в: