Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

5 АПИМП – САНА  ООД 26-00-460/ 06.03.2020 2 Целогодишно 0878/510845
4

ИППМП „Медиана“ ЕООД

63-00-42/ 02.03.2020

2

04.03.2020

0888 880 609 – д-р Пламен Латев

3

"Тонус АГП ПМП", гр. Варна

26-00-353/ 21.02.2020

3 целогодишно

0897 89 86 86 д-р Николай Ценов

2 Групова практика за първична медицинска помощ „МКЦ Моят лекар“ ООД, гр. София 26-00-1601 /10.09.2019 2 02.09.2019 0878 59 70 76

1

ЕТ – АИППМП д-р Нели Пешева

26-00-1446 /14.08.2019

1

08.08.2019

0888838784

Сподели в: