Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 "АИППИМП д-р Венелин Стаменов" ЕООД, гр. Ямбол 26-00-317/ 17.02.2020 5 Целогодишно 0889 151 508
1 АИППМП „Медихоуп“ ЕООД 16-00-40/ 10.12.2019 2 09.12.2019 032/ 950 578
Сподели в: