Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

11

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

1 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

10

МБАЛ Шумен АД

20-27-14/ 10.03.2021

1 15.03.2021

054/800 733

9

„УМБАЛ-Канев“ АД

20-19-14/ 09.02.2021

1 09.02.2021

082 887 359 Красимира Друмева

8

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/ 12.11.2020

1 05.11.2020

0884 400 735

7 Медицински университет - Плевен 20-00-694/ 30.10.2020 2 23.10.2020 Милена Григорова 064//884-148
6

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/ 12.10.2020

1 01.10.2020 0884400735
5 УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Ст. Загора 20-24-48/26.08.2020г. 1 14-08-2020 0884/400735
4 УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

33-18-40/ 19.06.2020

2 19.06.2020

02/923 03 10 - Нина Христова- р-л сектор "УНД"

3

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“

20-24-30/03.06.2020 1 26.05.2020

0884 400 735

2

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: