Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

14 „Втора МБАЛ - София “ ЕАД 20-00-332/ 20.05.2020 1 20.05.2020 02/ 9158572 - Ася Рондова (ЧР)
13 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-106/14.05.2020 1 15.05.2020 32/602 833 Дарина Стойчева
12 УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе 20-19-23/31.03.2020 2 30.03.2020 082/ 887359/ Красимира Друмева
11

МБАЛ „СВ. Анна - Варна“ АД

20-00-150/ 02.03.2020

1

28.02.2020

052/64 82 34 - отдел "Човешки ресурси"

10

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

1 14.11.2019

046/ 682 290

9 УМБАЛ „ Св. Георги“ – ЕАД 16-00-40/21.11.2019 1 20.11.2019 032/ 602 911
8

МБАЛ „ Св.Анна“ АД – Варна

16-00-40/22.10.2019 1 22.10.2019 052/ 648 257
7 МБАЛ „Света Анна- Варна“ 16-00-40/14.11.2018 1 13.11.2018 052/ 648 257
6 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530
5 УМБАЛ „ Царица Йоанна –ИСУЛ“ ЕАД - гр. София 33-05-40/27.06.2018 2 27.06.2018 02/ 9432 170
4 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/12.10.2017 1 09.10.2017 044/ 611 728
3 УМБАЛ „Каспела“ЕООД 16-00-40/10.10.2017 1 09.10.2017 032/ 645 997
2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 33-УМБАЛ-267/8.09.2017 1 11.09.2017 0884 744 272

1

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен

16-00-40/ 15.08.2017

1

01.08.2017

044/611 728

 

Сподели в: