Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

4 „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ 33-УМБАЛ-163/ 16.07.2021 1 10.07.2021 0895 584 445
3

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД

33-05-5/ 12.02.2021

1 29.01.2021

02/9432288

2 „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ 33-УМБАЛ-39/ 28.01.2021 3 06.01.2021 0895 584 445

1

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД

20-03-81/ 18.08.2020

3

17.08.2020

Полина Иванова - СДО - 052/978 576; 052/978 222

Сподели в: