Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 ВМА - София 13-00-54/11.06.2020 1 04.06.2020 02/9225130 доц. В. Васева

1

УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен

16-00-40/ 26.07.2017

1

20.02.2017

064/88 63 19

 

Сподели в: