Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 20-17-181/05.10.2020 1 06.10.2020 032/602 854      Милка Шишкова
1

МБАЛ – Добрич АД

20-09-26/29.06.2020

1 01.07.2020

058/600 160

Сподели в: