Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 20-17-181/05.10.2020 1 06.10.2020 032/602 854      Милка Шишкова
1

МБАЛ – Добрич АД

20-09-26/29.06.2020

1 01.07.2020

058/600 160

Сподели в: