Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД 33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021 1 24.02.2021

064/886319 Полина Василева

2

УМБАЛ-д-р Георги Странски –ЕАД гр. Плевен

33-УМБАЛ-66 /20.03.2019 1 19.03.2019 064/ 88 63 19
1 УМБАЛ „Свети  Георги“ 16-00-40/08.01.2019 1 07.01.2019 032/ 602833
Сподели в: