Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

10

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-17/ 02.04.2021

1 05.04.2021

044/611-728

9

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

33-УМБАЛ-38/ 27.01.2021

1 28.01.2021

032/602 854 Милка Шишкова

8

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-53/ 10.11.2020

1 09.11.2020

044/611-728

7

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-42/ 09.09.2020

1 01.09.2020

044/611-728

6

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-5/ 28.01.2020

1

27.01.2020

044/ 611 728

5

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

1

15.11.2019

044/ 611 728

5 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД 20-21-11/ 28.02.2019 1 28.02.2019 044/ 611-728
4

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

16-00-40/ 30.08.2018

1

01.09.2018

044/611-728

3 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/ 03.05.2018 1 30.04.2018 044/ 611 728
2 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/ 04.12.2017 1 01.12.2017 044/ 611 728

1

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД

16-00-40/ 15.08.2017

1

01.08.2017

044/611 728

 

Сподели в: