Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

11

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-50/ 11.02.2020

2 10.02.2020

054/ 886 444

10

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-10/ 11.02.2020

1

24.01.2020

042/ 698 210
9 КОЦ - Бургас 74-00-41/ 23.01.2020 1 23.01.2020 0887 60 75 96
8 КОЦ – Стара Загора ЕООД 74-00-440/ 29.10.2019 1 28.10.2019 042/ 614 160
7 УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ 16-00-40/ 18.06.2019 2 18.06.2019 02 9432 170
6 Комплексен онкологичен център – Ст. Загора ЕООД 16-00-40/ 10.06.2019 1 07.06.2019 042/ 614 160
5 УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович 16-00-40/28.12.2018 2 18.12.2018 042/ 698 210

1

УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД

33-05-40/19.07.2017

1

18.07.2017

Тел: 02/943 21 70

2

УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен

16-00-40/ 26.07.2017 1 20.02.2017 064/88 63 19
3 УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ гр. Плевен 16-00-40/14.09.2017 1 14.09.2017 064 886319
4 „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, Втора клинична база - гр. София 33-УМБАЛ-351 3 01.12.2017 0700 13 127

 

Сподели в: