Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

11 МИ на МВР 66-00-923/20.09.2021 1 18.09.2021 02/9821460
10

МБАЛ – Добрич АД

20-09-64/ 03.09.2021

1 01.09.2021

058/600 160 /Топалова/

9

УМБАЛ „Бургас“ АД

33-УМБАЛ-87/ 26.03.2021

1 27.03.2021

056/81 05 95

8 Медицински Институт на МВР 66-00-598/ 03.11.2020 1 03.11.2020 02/ 982 14 60
7 Медицински Институт на МВР 66-00-61/ 11.03.2020 2 18.02.2020 02/982 14 60
6

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-10/ 11.02.2020

1

24.01.2020

042/ 698 210

5

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019

1

14.11.2019

046/ 682 290

4 „МБАЛ – Търговище“ АД 16-00-40/ 19.11.2019 1 15.11.2019 0601/ 6 88 88
3 Медицински институт - МВР 16-00-40/ 09.08.2019 1 05.08.2019 02/ 982 13 00
2 Аджибадем сити клиник  МБАЛ „ Токуда“ ЕАД 16-00-40/ 13.04.2018 1 12.04.2018 02/ 4034228
1 Аджибадем сити клиник  МБАЛ „ Токуда“ ЕАД 16-00-40/ 23.10.2017 2 19.10.2017 02/ 4034228

 

Сподели в: