Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

12 ВМА-София 13-00-73/21.09.2021 1 17.09.2021 02/92 25 130 доц. Васева
11

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021

2 24.02.2021

064/886319 Полина Василева

10

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

33-УМБАЛ-38/ 27.01.2021

1 28.01.2021

032/602 854 Милка Шишкова

УМБАЛ"Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив № 33-УМБАЛ-282/14.10.2020г. 1 15-10-2020 032/602 854      Милка Шишкова
8 ВМА-София 13-00-82/08.10.2020 1 05.10.2020 02/92 25 130 доц. В. Васева, дм
7 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-126/25.06.2020 1 29.06.2020 032/602 854    - Милка Шишкова
6 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-96/08.05.2020 1 11.05.2020 032/602 833 Дарина Стойчева
5 УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД 16-00-40/10.06.2019 1 05.06.2019

064/ 886319

4 УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“ 33-УМБАЛ-34 /12.02.2019 1 08.02.2019 064б 886 319

1

УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ гр. Плевен

16-00-40/14.09.2017

1

05.09.2017

064 886319

2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 16-00-40/06.12.2017 1 04.12.2017 0884 744 272
3 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 16-00-40/31.01.2018 1 01.02.2018 0884 744 272

 

 

 

 

 

 

Сподели в: