Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

7 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-126/25.06.2020 1 29.06.2020 032/602 854    - Милка Шишкова
6 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-96/08.05.2020 1 11.05.2020 032/602 833 Дарина Стойчева
5 УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД 16-00-40/10.06.2019 1 05.06.2019

064/ 886319

4 УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“ 33-УМБАЛ-34 /12.02.2019 1 08.02.2019 064б 886 319

1

УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ гр. Плевен

16-00-40/14.09.2017

1

05.09.2017

064 886319

2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 16-00-40/06.12.2017 1 04.12.2017 0884 744 272
3 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 16-00-40/31.01.2018 1 01.02.2018 0884 744 272

 

Сподели в: