Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

4

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-25-21/ 04.06.2021

1 09.06.2021

0884 400 735

3 "УМБАЛ-Пловдив"АД, гр. Пловдив 20-00-514/ 03.06.2021 1 03.06.2021 032/96-18-11
2 МБАЛ "АВИС МЕДИКА"ООД 20-00-348/14.04.2021 1 14.04.2021 0886/439989 Ангелина Георгиева

1

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021

1

24.02.2021

064/886319 Полина Василева

Сподели в: