Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

10 УМБАЛ „Св. Георги“ 33-УМБАЛ-191/ 07.09.2021 1 08.09.0221 032602854 - Милка Шишкова
9

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

1 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

8

“МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-21/ 04.06.2021 1 07.06.2021 0601/ 68 888
7

МБАЛ Шумен АД

20-27-14/ 10.03.2021

1 15.03.2021

054/800 733

6

„УМБАЛ-Канев“ АД

20-19-14/ 09.02.2021

1 09.02.2021

082 887 359 Красимира Друмева

5 „МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-2/ 13.01.2021

1 18.01.2021 0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков
4 УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД 33-УМБАЛ-311/ 11.11.2020 1 11.11.2020 064/886 319 Полина Василева
3 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора 20-24-48/26.08.2020г. 1 14-08-2020 0884/400735
2

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

33-18-40/ 19.06.2020

1 19.06.2020

02/923 03 10 - Нина Христова- р-л сектор "УНД"

1

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"

20-22-26/15.05.2020

1

15.05,2020

0301/62666/265 Софка Родопска

Сподели в: