Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

13 "МБАЛ – Пазарджик" АД 20-14-27/ 07.07.2021 1 23.07.2021 034/408-626
12

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

1 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

11

“МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-21/ 04.06.2021

1 07.06.2021 0601/ 68 888
10

„УМБАЛ-Канев“ АД

20-19-14/ 09.02.2021

1 09.02.2021

082 887 359 Красимира Друмева

9

„МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-2/ 13.01.2021

1 18.01.2021 0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков
8

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/ 12.11.2020

1 05.11.2020

0884 400 735

7

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/ 12.10.2020

1 01.10.2020

0884400735

6 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
5 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" 20-22-26/ 15.05.2020 1 15.05.2020 0301/62666/265 Софка Родопска
4

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/27.02.2020

1

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

4

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

066/899 689

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

2

18.02.2020

086/818-453
2 МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: