Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

6 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
5 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" 20-22-26/ 15.05.2020 1 15.05.2020 0301/62666/265 Софка Родопска
4

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/27.02.2020

1

28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

4

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

066/899 689

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

2

18.02.2020

086/818-453
2 МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград"

16-00-26/ 19.02.2020

1

01.03.2020

084/614 200

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019 1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: