Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

9 УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-35/ 09.06.2021

1 09.06.2021

0884 400 735

8

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

20-24-16/16.03.2021

1 16.03.2021

0884 400 735

7

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021

1 24.02.2021

064/886319 Полина Василева

6 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора 20-24-48/26.08.2020г. 1 14-08-2020 0884/400735
5 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 20-17-106/14.05.2020 1 15.05.2020 32/602 833 Дарина Стойчева
4

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-10/ 11.02.2020

1 24.01.2020 042/ 698 210
3 УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен 33-УМБАЛ-15/12.01.2018 1 08.01.2018 064/ 88 63 19
2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 16-00-40/06.12.2017 1 04.12.2017 0884 744 272

1

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив

33-УМБАЛ-267/8.09.2017

1

11.09.2017

0884 744 272

 

Сподели в: