Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

29 "АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА" ЕАД 20-00-535/ 15.06.2021 1 16.06.2021 02/403 4228
28

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

2 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

27

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-35/ 09.06.2021

2 09.06.2021

0884 400 735

26

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД

20-04-3/ 22.04.2021 1 01.05.2021

062/526604; GSM 879410327,  д-р Галина Гарева

25

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

20-24-16/ 16.03.2021 1 16.03.2021

0884 400 735

24

УМБАЛ  „ Александровска“ ЕАД

33-18-15/ 23.02.2021

1 10.02.2021

02/9230310 - Нина Христова - р-л сектор "УНД"

23 УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД 20-00-185/ 11.02.2021 2 11.02.2021 Виолета Узунова-0889054458
22 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-71/ 13.01.2021 1 18.01.2021 02/403 4228
21 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-531/ 17.09.2020 2 21.09.2020 02/403 4228
20 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-358/ 12.06.2020 1 12.06.2020  02/403 4228
19 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД

20-00-146/ 27.02.2020

1

27.02.2020

062/526604; GSM 879410327

18

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-10/ 11.02.2020

1

24.01.2020

042/ 698 210

17 УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД - София 33-16-7/ 28.01.2020 2 24.01.2020 02/ 851 08 14
16

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „ТОКУДА“ ЕАД

16-00-40/ 12.12.2019 1 12.12.2019 02/ 403 42 28
15 УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 20-24-46/ 14.11.2019 1 01.11.2019 042/ 698 210
14 УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 16-00-40/ 03.07.2019 1 24.06.2019 042/ 601 125
13

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - ЕАД

16-00-40 /28.05.2019 1 23.05.2019 02/ 4034228
12 УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович 16-00-40/28.12.2018 2 18.12.2018 042/ 698 210
11 УМБАЛ Д-р Георги Странски 16-00-40/24.10.2018 1 23.10.2018 064/ 886 319
10 УМБАЛ „ Канев“ АД 20-19-22/25.06.2018 2 25.06.2018 082 887 359
9 УМБАЛ „ Канев“ АД 16-00-40/ 06.03.2018 2 01.03.2018 0882/ 887 359
8 Аджибадем сити клиник  МБАЛ „ Токуда“ ЕАД 16-00-40/14.12.2017 1 13.12.2017 02/ 4034228
7 „СБАЛХЗ - ЕАД“ 33-25-49/04.12.2017 4 30.11.2017 02/ 9701 170
6 Аджибадем сити клиник  МБАЛ „ Токуда“ ЕАД 16-00-40/23.10.2017 1 19.10.2017 02/ 4034228
5 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 16-00-40/25.10.2017 1 30.10.2017 0884 744272
4 УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 16-00-40/25.10.2017 1 19.10.2017 064/ 886319
3 УМБАЛ „Русе“АД 16-00-40/09.10.2017 1 01.10.2017 0878 385 069
2 МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД 16-00-40/26.07.2017 1 24.07.2017 062/ 67 89 00; 0888 30 03 45
1 „УМБАЛ-Русе“ АД 16-00-40/24.07.2017 1 01.07.2017 082/ 887 359

 

Сподели в: