Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

41 УМБАЛ Св. Георги ЕАД 20-17-175/ 21.09.2021 3 24.09.2021 032602854 - Милка Шишкова
40

МБАЛ Шумен АД

20-27-51/ 09.09.2021

1 09.09.2021

054/ 800733

39 "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД 33-УМБАЛ-142/ 18.06.2021 1 05.06.2021 064/886319
 Полина Василева
38

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-35/ 09.06.2021

1 09.06.2021

0884 400 735

37 УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД 33-05-22/ 09.06.2021 1 04.06.2021 02/9432288
36 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ 33-21-35/ 09.06.2021 1 05.06.2021 Д-р Г.Горанова 02/90 23 704
35 “УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД 33-УМБАЛ-129/ 04.06.2021 1 05.06.2021 064/886319
Полина Василева
34 МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД 20-10-32/ 26.05.2021 1 17.05.2021 0361/68 249
33 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 20-04-6/ 07.05.2021 1 01.05.2021 062/526604; GSM 0879410327,  д-р Галина Гарева 
32

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД

20-22-17/ 29.04.2021

1 29.04.2021 0301/62666/265  Софка Родопска
31

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-17/ 02.04.2021

2 05.04.2021

044/611-728

30

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-53/ 10.11.2020

2 09.11.2020

044/611-728

29 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД 33-21- 94/ 27.10.2020 1 26.10.2020 02/ 902 37 04 Д-р Горанова
28

"МБАЛ – Пазарджик" АД

20-14-32/ 19.10.2020 2 16.10.2020

034/408-626/408-602

27

МБАЛ – Хасково АД

20-26-19/ 12.10.2020 1 12.10.2020 038606849-Антония Ангелова
26

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-42/ 09.09.2020

2 01.09.2020

044/611-728

25 УМБАЛ"Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив 20-17-163/ 31.08.2020г. 2 01-09-2020

032/602 854  Милка Шишкова

24

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/ 20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453

23 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-5/ 28.01.2020

1 27.01.2020

044/ 611 728

22

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/ 09.12.2019

1

14.11.2019

046/ 682 290

21

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

1

15.11.2019

044/ 611 728

20 УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД 16-00-40/ 08.10.2019 1 08.10.2019 032/ 602 833
19 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД 20-21-11 /28.02.2019 1 28.02.2019 044/ 611-728
18 МБАЛ –Добрич АД 20-09-10 /08.02.2019 2 04.02.2019 058/ 600 414
17 СБАЛИПБ „ Проф. Иван Киров“ 16-00-40 /28.01.2019 3 25.01.2019 02/ 90 23 704
16

МБАЛ „Д-р Иван Селимски“ АД

16-00-40 /30.08.2018

1

01.09.2018

044/611-728

15 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40 /24.07.2018 2 16.07.2018 046/661 530
14 МБАЛ-  Добрич АД 16-00-40/11.07.2018 2 04.07.2018 058/600414
13 УМБАЛ „ Канев“ АД 20-19-22/25.06.2018 1 25.06.2018 082 887 359
12 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД 33-21-68/97.06.2018 3 07.06.2018 02/ 90 23 704
11 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/03.05-2018 1 30.04.2018 044/ 611 728
10 УМБАЛ Канев АД 16-00-40/ 06.03.2018 1 01.03.2018 0882/ 887 359
9 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД 16-00-40/29.01.2018 3 29.01.2018 02/ 9023704
8 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/04.12.2017 1 01.12.2017 044/ 611 728
7 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/12.10.2017 1 09.10.2017 044/ 611 728
6 УМБАЛ „Русе“АД 16-00-40/09.10.2017 1 01.10.2017 0878 385 069
5 МБАЛ ДОБРИЧ АД 16-00-40/20.09.2017 2 15.09.2017 058 600488
4 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 16-00-40/20.09.2017 1 19.09.2017 0884/744272
3 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД 16-00-40/ 15.08.2017 1 01.08.2017 044/611 728
2 МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД 16-00-40/26.07.2017 1 24.07.2017 062/ 67 89 00; 0888 30 03 45
1 „УМБАЛ-Русе“ АД 16-00-40/24.07.2017 2 01.07.2017 082/ 887 359
Сподели в: