Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

24

МБАЛ Шумен АД

20-27-51/ 09.09.2021

1 09.09.2021

054/ 800733

23 "МБАЛ – Пазарджик" АД 20-14-27/ 07.07.2021 1 23.07.2021 034/408-626
22

УМБАЛ "КАНЕВ" АД

20-19-30/ 11.06.2021

1 11.06.2021

082 887 359 Красимира Друмева

21

“МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-21/ 04.06.2021

1 07.06.2021 0601/ 68 888
20 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ 33-21-35/ 09.06.2021 1 08.06.2021 Д-р Г.Горанова 02/90 23 704
19

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД

20-22-17/ 29.04.2021

1 29.04.2021 0301/62666/265  Софка Родопска
18

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД

20-21-17/ 02.04.2021

1 05.04.2021

044/611-728

17 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София 33-21- 12/ 15.02.2021 2 12.02.2021 Д-Р ГАНКА ГОРАНОВА, 02/9023704
16

„УМБАЛ-Канев“ АД

20-19-14/ 09.02.2021

1 09.02.2021

082 887 359 Красимира Друмева

15

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

33-УМБАЛ-38/ 27.01.2021 1 28.01.2021

032/602 854 Милка Шишкова

14

„МБАЛ – Търговище“ АД

20-25-2/ 13.01.2021

1 18.01.2021

0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков

13

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"

20-10-5/ 11.01.2021

1 11.01.2021

0361/68 249

12 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5919/ 12.11.2020

1 05.11.2020

0884 400 735

11 СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД 33-21- 94/ 27.10.2020 1 26.10.2020 02/ 902 37 04 Д-р Горанова
10 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

94-5081/ 12.10.2020

1 01.10.2020

0884400735

9 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 20-17-181/ 05.10.2020 1 06.10.2020 032/602 854 Милка Шишкова
8 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/ 24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888  Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
7

МБАЛ Канев АД , гр. Русе

20-19-40/ 30.06.2020

1 25.06.2020 082 887 359 Красимира Друмева
6 УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе 20-19-23/ 31.03.2020 1 30.03.2020 082/ 887359/ Красимира Друмева
5

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

1 28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

4

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - В. Търново

20-00-146/ 27.02.2020

1 27.02.2020

062/526604; GSM 879410327

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453
2

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: