Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

8 „МБАЛ – Търговище“ АД 20-25-30/24.08.2020г. 1 01.09.2020г. 0601/ 68 888  Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор. 
7

МБАЛ Канев АД , гр. Русе

20-19-40/ 30.06.2020

1 25.06.2020 082 887 359 Красимира Друмева
6 УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе 20-19-23/ 31.03.2020 1 30.03.2020 082/ 887359/ Красимира Друмева
5

МБАЛ „Търговище“ АД

20-25-4/ 27.02.2020

1 28.02.2020

0601/68 888 - д-р Иван Светулков - изп. Директор

4

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - В. Търново

20-00-146/ 27.02.2020

1 27.02.2020

062/526604; GSM 879410327

3

"МБАЛ - Силистра" АД

16-00-26/20.02.2020

1

18.02.2020

086/818-453
2

УМБАЛ „Канев“ АД

20-19-4/17.01.2020

1

16.01.2020

082/ 887 266

1

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

1 14.11.2019

046/ 682 290

Сподели в: