Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

15

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

20-24-35/ 09.06.2021

1 09.06.2021

0884 400 735

14 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-265/ 19.03.2021 1 22.03.2021 02/403 4228
13

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021

2 24.02.2021

064/886319 Полина Василева

12 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-71/ 13.01.2021 1 13.01.2021 02/403 4228
11 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-842/ 26.11.2020 1 30.11.2020 02/403 4228
10 УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив 20-00-621/ 08.10.2020 1 09.10.2020 032 645997 д-р Галина Дойкова
9 ВМА-София 13-00-78/ 30.09.2020 1 29.09.2020 02/92 25 130 доц. В.Васева, дм
8 МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД 20-00-367/ 18.06.2020 1 17.06.2020 052/648 234
7

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

33-УМБАЛ-50/ 11.02.2020

1

10.02.2020

054/ 886 444

6

Аджибадем Сити Клиник  МБАЛ Токуда  - ЕАД

16-00-40/03.04.2019 1 02.04.2019 02/ 403 4228
5 УМБАЛ - Д-р Георги Странски 33-УМБАЛ -11/11.01.2019 1 08.01.2019 064/ 886319
4 УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович 16-00-40/28.12.2018 1 18.12.2018 042/ 698 210
3 ВМА - София 16-00-40/28.11.2018 1 22.11.2018 02 952 14 51
2 УМБАЛ „ Каспела“Е ООД 16-00-40/09.11.2018 1 05.11.2018 032/ 645 997

1

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ЕАД – гр. София

33-19-40/20.06.2018

1

20.06.2018

02/ 9154 400

Сподели в: