Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна 20-03-6/18.01.2021 1 18.01.2021 Полина Иванова, Главен експерт СДО, тел. 052/978 576, 052/978 222
1 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД 20-00-370/ 18.06.2020 1 22.06.2020 02/403 4228
Сподели в: