Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3

УМБАЛ  „ Александровска“ ЕАД

33-18-15/ 23.02.2021

2 10.02.2021

02/9230310 - Нина Христова - р-л сектор "УНД"

2 „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД 74-00-66/ 25.01.2021 1 22.01.2021 082/845379
1

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

33-18-40/ 19.06.2020 5 19.06.2019

02/923 03 10 - Нина Христова- р-л сектор "УНД"

Сподели в: