Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 МБАЛ „Здравето 2012“ ООД

20-00-936/ 11.01.2021

1 22.12.2020 проф. Албена Митева 08888 69 620
2 УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 16-00-40/ 03.07.2019 1 24.06.2019 042/ 601 125
1 УМБАЛ Д-р Георги Странски 16-00-40/ 24.10.2018 1 23.10.2018 064/ 886 319
Сподели в: