Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

5 МБАЛНП „Св. Наум“ 20-00-271/ 22.03.2021 1 22.03.2021 02/9702107
4

МБАЛ „Здравето 2012“ ООД

20-00-936/ 11.01.2021

1 22.12.2020

проф. Албена Митева 08888 69 620

3 МБАЛ „Здравето 2012“ 16-00-40/ 19.11.2019 1 19.11.2019 02/ 491 17 19
2 УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 16-00-40/ 03.07.2019 1 24.06.2019 042/ 601 125
1 УМБАЛ Д-р Георги Странски 16-00-40/ 24.10.2018 1 23.10.2018 064/ 886 319
Сподели в: